Zapytaj eksperta - Zwalczanie pcheł

Zwalczanie pcheł to jedna z najbardziej wyspecjalizowanych dziedzin walki z insektami, wymagająca zastosowania mgiełki insektycydu, którą pokrywa się wszystkie powierzchnie płaskie na obszarze występowania pcheł.

Zwalczanie pcheł to jedna z najbardziej wyspecjalizowanych dziedzin walki z insektami, wymagająca zastosowania mgiełki insektycydu, którą pokrywa się wszystkie powierzchnie płaskie na obszarze występowania pcheł.

 

W  budynkach oznacza to konieczność aplikowania środka na liczne powierzchnie wrażliwe, co wiąże się z ryzykiem ich nieodwracalnego uszkodzenia, o ile działanie nie zostanie przeprowadzone prawidłowo. Pchły  i larwy pcheł nie są wybredne, jeśli chodzi o wybieranie miejsc na siedliska, dlatego należy zagwarantować całkowite pokrycie terenu, aby zniszczyć wszystkie postaci insekta bez względu na stadium rozwoju.

Dlaczego pchły są wszędzie? 

Dorosłe samice żywią się wyłącznie krwią swoich gospodarzy. Składają one jaja i pozostawiają na nich niewielkie krople krwi, stanowiące pożywienie dla larw. Gdy zwierzę przemieszcza się, jaja pcheł są nieustająco rozsiewane przez nie po obszarze, na którym się porusza.

 

Z jaj wylęgają się niebawem larwy, podobne do maleńkich gąsienic, które są w stanie przemieszczać się samodzielnie w poszukiwaniu żywności. Larwy przechodzą wylinkę trzykrotnie w okresie rozwoju i żywią się materią organiczną,  o którą nietrudno w środowisku życia zwierzęcia – gospodarza.

Znajomość cyklu życia kluczem do pełnej eliminacji

Po osiągnięciu trzeciego stadium rozwoju, larwa tworzy kokon i przeobraża się w dorosłą pchłę. Kokon jest całkowicie odporny, także na insektycydy, i chroni owada przed wszelką ingerencją z zewnątrz.

 

Dorosła pchła pozostaje w kokonie jeszcze przez pewien czas. Okres ten może wynosić nawet do 12 miesięcy. Głównym bodźcem do porzucenia kokonu są wibracje i temperatura ciała; sygnalizują one, że w pobliżu znajduje się gospodarz. Szanse na pożywienie się krwią wzrastają.

 

Zrozumienie tego cyklu życia jest kluczem do skutecznej kontroli insekta. W trakcie inwazji, ponad 85% pcheł znajduje się w stadium jaja lub larwy, dlatego wszelkie działania muszą być ukierunkowane na zwalczanie tych właśnie form.   

 

Starycide – środek o potrójnym działaniu

Starycide firmy Bayer to regulator wzrostu owadów, który wywiera wpływ na osobniki gatunku pcheł, które nie osiągnęły stadium dojrzałości. Charakteryzuje się bardzo długą trwałością i niewielką toksycznością dla ssaków. Substancja czynna produktu Starycide, triflumuron, to inhibitor syntezy chityny, który zabija młode insekty w trakcie wylinki. Otrzymujemy więc trzy szanse zwalczenia pcheł w czasie, gdy osiągają one kolejne stadia rozwojowe.

Ich wyeliminowanie na tym etapie oznacza, że 85% populacji dokonującej inwazji nie osiągnie stadium dorosłości. Produkt nie wywiera jednak żadnego wpływu na osobniki dorosłe, które zakończyły fazę wylinek.   


Jak zabić pozostałe 15% populacji?  

Zacznijmy od osobników dorosłych, stanowiących jedynie około 5% całej populacji. Produkty zabójcze dla osobników dorosłych, takie, jak  Temprid 75, Perigen defence, Tempo i Cislin 25 sprawdzają się doskonale – szybko eliminują dorosłe pchły.

 

Firma Bayer zaleca…

Moje zalecenie: należy dodać niewielką kroplę środka nawilżającego do aerozolu, aby zwiększyć jego przywieranie do pokrytego woskiem ciała dorosłej pchły.

Środek jest najskuteczniejszy w postaci mgiełki, która osiada na wszystkich powierzchniach odwiedzonych przez zwierzę. W ramach przygotowań należy przejść się po całym obszarze, przykrywając powierzchnie przedmiotów, które mogą ulec zniszczeniu  (odbiorniki telewizyjne, meble politurowane itd.). Konieczne jest także schowanie żywności. Należy też przykryć psie miski i akwaria, wyłączając także filtry napowietrzające wodę.

 

Aplikując produkt na zewnątrz należy skosić trawnik, zagrabić powierzchnie pokryte piaskiem, a obszary suche skropić wodą. Zwierzęta należy usunąć z obszaru aplikacji środka; mogą one powrócić dopiero po jego wyschnięciu.

W przypadku zastosowania produktu na zewnątrz, zalecam stanowczo stosowanie produktu Temprid 75, który zawiera imidaklopryd oraz betacyflutrynę – zapewnia on najlepszy efekt rezydualny oraz największą skuteczność w zwalczaniu tego trudnego szkodnika. Dodanie preparatu Starycide zagwarantuje długotrwały i skuteczny rezultat naszych działań.

Jak wyeliminować 10% owadów w stadium poczwarki? 

Żaden produkt nie jest w stanie przeniknąć przez ochronny kokon w tym stadium rozwoju. Dlatego też należy dokonać zmian w środowisku.   Larwy stymuluje do zrzucenia kokonu wibracja podłoża oraz zmiana temperatury. Przy pomocy tych bodźców należy nakłonić je do wyklucia się w czasie, gdy środki chemiczne działają najsilniej.

 

W wielu sytuacjach, wystarczającym bodźcem jest obecność gospodarza; gdy jednak nie jest on obecny, należy stworzyć odpowiednie bodźce. Należy chodzić powoli i metodycznie po całym obszarze, jak najczęściej tupiąc, aby zachęcić larwy do wykluwania się.

Pchła, która opuściła kokon, ginie szybko w wyniku zetknięcia z substancją czynną, a inwazja zostaje powstrzymana. Pozostaje już tylko wykurowanie zwierzęcia – gospodarza.


Należy uświadamiać klientom, jak ważne jest przeleczenie zwierząt

Leczenie kotów i psów nie należy do obszaru zwalczania szkodników; nie zarejestrowano też produktów z tej dziedziny, przeznaczonych do podawania zwierzętom.

Na rynku są jednak dostępne doskonałe produkty, umożliwiające eliminowanie pcheł żyjących w sierści zwierząt; powinien je podać właściciel. Osobiście stosuję produkty  z grupy  Bayer Animal Health. Ich aplikacja nie jest trudna.

Imidaklopryd sprawdza się doskonale – należy nałożyć produkt na kark i kręgosłup zwierzęcia. Kurację powtarzamy raz w miesiącu, aby zwierzę było wolne od pcheł.

Inne dostępne środki zwalczają nie tylko pchły, ale także liczne pasożyty, w tym nicienie, co przyczynia się do ogólnej poprawy stanu zdrowia zwierzęcia. Osobiście polecam Advocate, jeśli konieczne jest wyeliminowanie także pasożytniczych robaków.

 

Warto zaczerpnąć dodatkowej wiedzy na temat produktów, aby dowiedzieć się, które z nich sprawdzą się najlepiej w danej sytuacji. Należy zawsze przestrzegać zaleceń na etykietach i nie przekraczać zalecanych dawek.

Nauka dla lepszego życia

Największą satysfakcję, związaną z pracą dla tak innowacyjnej, oddanej nauce organizacji jest dostępność środków zwalczających wszystkie występujące szkodniki. Badania są kluczem do rozwoju, dlatego nigdy nie ustajemy w wysiłkach na rzecz analizowania nowych alternatyw oraz w poszukiwaniach nowego spojrzenia na znane problemy.

 

Bayer to naprawdę nauka dla lepszego życia.