Kategoria gatunkowa: Gryzoń

Nazwa łacińska: Mus musculus

Rodzina: Myszowate

 

Opis:

Osobniki dorosłe osiągają zwykle rozmiar 60-90mm. Długość ogona wynosi 80-100mm, a masa ciała maksymalnie do 15g-33g.  Odchody można wykorzystać do identyfikacji gryzonia; mają one kształt ziarenek ryżu i długość około 3-6 mm.    

 

Zachowanie:

Na zewnątrz rozmnażają się wyłącznie latem, we wnętrzach – nieustannie. Myszy nigdy nie oddalają się zbytnio od gniazda, zawsze też podążają tymi samymi trasami, wybierając ścieżki na skraju pomieszczeń.  Nagromadzony w futrze tłuszcz, mocz i kurz pozostawia niekiedy widoczne ślady na ścianach.      

Region:

Mysz domowa pochodzi ze Wschodniej Azji, ale wraz z przewożonym ziarnem i żywnością rozprzestrzeniła się po całym świecie. 

 

Środowisko:

Myszy zamieszkują obszary porośnięte gęstą trawą lub krzewami, zakładają gniazda w płytkich jamach, ale także na powierzchni ziemi w obszarach o bujnej roślinności. Na zewnątrz gnieżdżą się w stosach liści lub drewna, a nawet w pryzmach cegieł.

Gdy  robi się zimno, myszy szukają schronienia w budynkach. Gnieżdżą się w pobliżu źródeł pożywienia, niszcząc dostępne wokół materiały w poszukiwaniu budulca na gniazda.

Ryzyka:

Myszy praktycznie nie trzymają moczu – w rezultacie, inwazję można rozpoznać po intensywnym zapachu uryny. Zanieczyszczają wszelkie powierzchnie moczem i odchodami. Dziennie wydalają odchody nawet do 80 razy.

Myszy są przyczyną strat handlowych poprzez niszczenie plonów i magazynowanej żywności oraz zasobów zakładów produkcyjnych; generują także straty pośrednie, np. niszcząc opakowania.  

Polecane produkty

Racumin Foam Rodentycyd

Racumin Foam

Piana

Gotowa do użytku pianka do zwalczania gryzoni w...

Zobacz produkt

Other Problems

Brown Rat

Gryzonie

Gryzonie są prawdopodobnie najbardziej znaczącymi...

Zobacz szkodnika
Brown Rat - Bayer Pest Control

Szczur wędrowny

Często żyją na zewnątrz, na polach oraz ziemiach uprawnych....

Zobacz szkodnika