Podpis wydawcy - Bayer Environmental Science Polska

Wydawca:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

 

tel. +48 22 572 36 12

fax: +48 22 572 36 03

e-mail: kontakt@bayercropscience.com

 

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000035338

NIP 526-00-19-068

Kapitał zakładowy 151.339.000 zł

 

   

Opracowanie i obsługa serwisu:

HORSEFIELD - creative marketing communications

ul. Kobylepole 8

61-304 Poznań

tel. + 48 61 650 46 46

www.horsefield.pl 

   

Hosting serwisu:

Webvisor Sp. z o.o.

33-300 Nowy Sącz

Al. Wolności 19, 3 piętro

tel. +48 18 444 18 88

www.webvisor.pl