Podpis wydawcy - Bayer Environmental Science Polska

Print page

Wydawca:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

 

tel. +48 22 572 36 12

fax: +48 22 572 36 03

e-mail: kontakt@bayercropscience.com

 

Sąd Rej. dla m.st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000035338

NIP 526-00-19-068

Kapitał zakładowy 151.339.000 zł

 

   

Opracowanie i obsługa serwisu:

Valtech A/S (Denmark)

Kanonbådsvej 2

1437 København K

+45 (0)32 88 20 00

 

info@valtech.dk

   

tel. +48 18 444 18 88

www.webvisor.pl