Polityka prywatności

Niniejsza strona internetowa (zwana dalej “stroną internetową”) jest udostępniana przez Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-326, przy Al. Jerozolimskich 158, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000035338, NIP: 526 00 19 068 (zwaną dalej “nami” lub “my”). Więcej informacji dotyczących dostawcy strony internetowej można znaleźć w naszym dokumencie.

A. Postępowanie z danymi osobowymi

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. O ile nie zaznaczono inaczej w poniższych rozdziałach, podstawa prawna do obsługi Twoich danych osobowych wynika z faktu, że takie postępowanie jest konieczne, aby umożliwić funkcjonalność strony internetowej w sposób przez Ciebie wymagany.

l. Korzystanie z naszej strony internetowej

1. Uzyskanie dostępu do strony internetowej

Wchodząc na naszą stronę internetową, Twoja przeglądarka przeniesie pewne dane do naszego serwera www. Jest to wykonywane ze względów technicznych i konieczne, aby udostępnić wymagane informacje. Aby ułatwić dostęp do strony internetowej, następujące dane są zbierane, wykorzystywane i przez krótki czas przechowywane:

 • adres IP

   

 • data i godzina dostępu

   

 • różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT)

   

 • ·oglądana treść (konkretna strona)

 

 • status kodu dostępu/HTTP

   

 • przekazana objętość danych

   

 • strona żądająca dostępu

   

 • przeglądarka, ustawienia językowe, wersja systemu operacyjnego i przeglądarki.

 

Ponadto, aby chronić uzasadnione interesy firmy Bayer, przechowujemy te dane przez ograniczony okres czasu. Dzięki temu możemy śledzić dane osobowe w przypadku próby lub dokonania nieautoryzowanego dostępu do naszych serwerów.

2. Ustawienia plików cookie

 1. Co to są pliki cookie?
  Niniejsza strona internetowa korzysta z tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci Twojego urządzenia za pośrednictwem przeglądarki. Przechowują one pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia strony), które Twoja przeglądarka może (w zależności od czasu przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie podczas następnej wizyty na naszej stronie.

 2. Jakich plików cookie używamy?
  Rozróżniamy dwie kategorie plików cookie: (1) funkcjonalne pliki cookie, bez których funkcjonalność naszej strony internetowej byłaby ograniczona, oraz (2) opcjonalne pliki cookie używane do celów marketingowych oraz analizy aktywności na stronie.

  WAŻNE: Na tej stronie internetowej nie są używane żadne opcjonalne pliki cookie.

 3. Jak zapobiec wykorzystywaniu plików cookie
  Oczywiście można korzystać z naszej strony internetowej bez wykorzystania jakichkolwiek plików cookie. W przeglądarce można w każdej chwili skonfigurować lub całkowicie wyłączyć korzystanie z plików cookie. Może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności i mieć niekorzystny wpływ na łatwość obsługi naszej strony internetowej. W dowolnym momencie możesz się sprzeciwić używaniu opcjonalnych plików cookie, korzystając z odpowiedniej opcji wskazanej w powyższej tabeli (Patrz rozdział 2b - Opcjonalne pliki cookie (TAK\NIE).

3.  Korzystanie z formularzy kontaktowych

Można się z nami skontaktować bezpośrednio za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na naszej stronie internetowej. W szczególności można przekazać nam następujące informacje:

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • E-mail

  Informacje dostarczone za pośrednictwem formularzy kontaktowych zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie do przetworzenia konkretnego wniosku.

   

OPCJONALNE PLIKI COOKIES
Nazwa Długość  Długość, dłuższy  Jakie jest zadanie tego pliku?  Obowiązkowe? 
_ga 730 dni 2 lata  Google Analytics. Te pliki cookies umożliwiają nam analizę korzystania z tej strony internetowej przez przypisanie do twojego urządzenia niepowtarzalnego i losowo wygenerowanego identyfikatora, który pozwala nam rozpoznać twoje urządzenie przy kolejnej wizycie. Opcjonalne 
 _gat  1 dzień   1 dzień  Menedżer tagów Google. Ten plik cookies używany jest do umieszczania na stronie internetowej skryptów śledzenia Google Analytics. Opcjonalne 
_gid 
1 dzień  1 dzień  Google Analytics. Te pliki cookies umożliwiają nam analizę korzystania z tej strony internetowej przez przypisanie do twojego urządzenia niepowtarzalnego i losowo wygenerowanego identyfikatora, który pozwala nam rozpoznać twoje urządzenie przy kolejnej wizycie.  Opcjonalne 

 

B. Informacje dotyczące praw

Następujące prawa są dostępne zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych:

- Prawo do informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas;

- Prawo do żądania korekty, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania danych osobowych;

- Prawo do sprzeciwu przetwarzaniu z powodu naszego uzasadnianego interesu, interesu publicznego lub profilowania, chyba, że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne i uzasadnione względu, które mają wyższość nad osobistymi interesami, prawami i wolnościami, lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu stwierdzenia, dokonania lub obrony roszczeń prawnych;

- Prawo do przenoszenia danych;

- Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych;

- W dowolnym momencie można wycofać zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w powyższych rozdziałach opisujących przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody.

Aby skorzystać z tych praw, należy kierować wnioski na kontakt podany poniżej.

C. Kontakt

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku do BAYER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 158, 02-326 Warszawa lub na adres Privacy.Poland@bayer.com

D. Zmiana oświadczenia o ochronie danych osobowych

Oświadczenie o prywatności może być od czasu do czasu aktualizowane. Aktualizacje Oświadczenia o prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zalecamy regularne odwiedzanie strony, aby być na bieżąco informowanym o możliwych aktualizacjach.

 

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018