Muchy, uciążliwy problem rolników

Mucha domowa, bolimuszka, ścierwica, mucha plujka to gatunki powszechnie znane i obecne wszędzie tam, gdzie pojawiają się ludzie i inwentarz.

Print page

Badania wykazują, że zwierzęta niepokojone przez muchy mają mniejsze dzienne przyrosty masy ciała. A bez zdrowego i spokojnego stada, trudno liczyć na opłacalną produkcję. Odpowiednia higiena, wspomagana preparatami Baycidal oraz Quick Bayt i K-Othrine firmy Bayer jest szansą na rozwiązanie odwiecznego problemu.

Muchy są bardzo płodne. Jeden owad w ciągu przeciętnego 30 dniowego życia, może złożyć około 800 jaj. Dorosłe osobniki przenoszą szereg chorobotwórczych bakterii, jaja pasożytów oraz: pałeczki duru brzusznego, czerwonkę, cholerę, gruźlicę, brucelozę i ostre schorzenia jelitowe. W gospodarstwach rolnych, w budynkach inwentarskich, muchy mają bardzo dobre warunki bytowania. Dość wysoka temperatura, ciągły dostęp do pożywienia oraz sprzyjająca okoliczności do składania jaj i rozwoju sprawiają, że chlewnie, obory oraz stajnie praktycznie przez cały rok są miejscem bytowania i rozwoju tych owadów.

NA POCZĄTEK HIGIENA

Tylko utrzymywanie w czystości stajni, obór i chlewni może zapobiec lawinowemu rozwojowi muszych zastępów. Odpowiedni stan sanitarny w budynkach gospodarczych i wokół nich oraz regularne opróżnianie oraz przykrywanie kompostowników, gnojowników, śmietników, a także wymiana ściółki są koniecznym elementem utrzymania higieny. W zwalczaniu much pomogą także siatki w oknach, ochrony drzwi i właściwie umieszczone lampy owadobójcze. Preparaty Bayera należące do programu zwalczania much uzupełniają się pod względem działania, będąc podstawowym elementem utrzymania higieny i czystości w pomieszczeniach gospodarskich.

Zwalczaj problemod podszewki

Larwy much znacznie przewyższają liczbę dorosłych osobników, widocznych w miejscach hodowli zwierząt. W jednym kilogramie obornika może znajdować się aż do 10 000 muszych potomków. Baycidal to produkt larwobójczy i pierwszy etap w ochronie bydła i trzody przed owadami.

DZIAŁANIE

Baycidal przeznaczony jest do zapobiegania rozwoju much. Zwalcza owady w fazie larwarnej w oborach, chlewniach, kurnikach, na śmietnikach, w dołach kloacznych i na wysypiskach śmieci. Zraszanie ściółki odpowiednio przygotowanym preparatem, należy wykonywać w ciągu całego sezonu wylęgu much, aż do momentu, gdy przestają nadlatywać do pomieszczeń.

ZALETY

Larwy przed przepoczwarzeniem przemieszczają się do górnych warstw podłoża, w których się rozwijają. Dlatego wystarczy, że użyjemy preparatu tylko na powierzchni, bez potrzeby nasączania całego podłoża. Baycidal ma wygodną formę proszku, który przed użyciem miesza się z wodą, tworząc zawiesinę.

EFEKTY

Preparat zabija larwy i powstrzymuje ich rozwój  w kale, nawozie i gnojownicy. Powoduje radykalne obniżenie liczby dorosłych much! Początkowo zabiegi należy przeprowadzać co dwa tygodnie, a następnie odstępy można zwiększyć do trzech tygodni. Działania należy kontynuować do końca sezonu.

KORZYŚCI

Skuteczność Baycidalu jest tym większa, im wcześniej zostanie zastosowany w okresie wiosennym. W ten sposób można uniknąć wylęgu nowych osobników i masowego pojawienia się owadów.