Ptaszyniec kurzy

Print page
Poultry Mite

Kategoria gatunkowa: Roztocz

Nazwa łacińska: Dermanyssus gallinae

Rodzina: Dermanyssidae

Opis:

Ptaszyniec kurzy osiąga wielkość poniżej 2 mm jako dorosły osobnik. Wydaje się bezbarwny lub biały, gdy nasyci się krwią przybiera barwę jaskrawoczerwoną lub szaroczarną – ciało insekta ciemnieje w trakcie procesu trawienia.

 

Osobniki dorosłe mają owalny kształt, 8 nóg – przednia para służy jako organ zmysłu.

 

Zachowanie:

Jest to gatunek nocny – w ciągu dnia odpoczywa w szczelinach i pęknięciach ścian, gdzie chowają się przed ptakami. W nocy, atakują ptaki, pijąc krew do 2 godzin.

 

Najlepiej czują się w miejscach wilgotnych; są wrażliwe na temperatury – nie są w stanie przetrwać powyżej 45°C i poniżej 20°C.

 

Jaja składają w szczelinach w pobliżu gniazd. Cykl życia jest krótki, trwa około tygodnia; zarówno nimfy, jak i osobniki dorosłe muszą żywić się krwią. 

 

Region:

Gatunek kosmopolityczny, występujący w całej Europie oraz w większości półkuli północnej, a także w wielu innych częściach świata.    

 

Środowisko:

Roztocze żyją zwykle w gniazdach dzikich ptaków, żywiąc się ich krwią – są to gołębie, szpaki, wróblowate, jaskółki oraz oknówki. 

 

Gdy ptaki opuszczają gniazdo, roztocze rozprzestrzeniają się, atakując najbliższe budynki, w tym kurniki. Na fermy drobiowe mogą trafiać za pośrednictwem dzikich ptaków lub wraz z nowym drobiem, a także na urządzeniach, pojazdach i odzieży.  

Ryzyka:

Są plagą kurników – warunki panujące na fermach kurzych są dla nich idealne i sprzyjają wzrostowi dużych populacji.

 

Ukąszenia są bolesne, powodują podrażnienia, mogą skutkować śpiączką. Prowadzą także do zmniejszenia liczby składanych przez ptaki jaj, a w skrajnych przypadkach – do śmierci z powodu anemii.

 

Roztocz ten jest nosicielem szeregu chorób ptasich, takich, jak salmonella i wirus Newcastle. Dorosłe osobniki są odporne na desykację oraz na głód. Są w stanie przetrwać bez jedzenia nawet kilka miesięcy.

Polecane produkty

Insektycyd

Ficam 80 WP

Proszek

Insektycyd do zwalczania owadów biegających i...

Zobacz produkt
Harmonix Red Mite Insektycyd

Harmonix Red Mite

Koncentrat rozpuszczalny w wodzie o fizycznym sposobie...

Zobacz produkt