O nas

Print page

Wyzwanie

Bayer działa na rzecz zaspokojenia dwóch najważniejszych potrzeb świata: zapewnienia opieki zdrowotnej i żywności. Nigdy wcześniej innowacje i współpraca w tej dziedzinie nie były ważniejsze niż dziś, kiedy borykamy się z ogromnymi problemami – od zmian klimatycznych przez ograniczone zasoby naturalne po wzrost liczby ludności.

Environmental Science ma do odegrania ważną i odpowiedzialną rolę, jaką jest zapewnienie zdrowia, higieny i bezpieczeństwa ludziom na całym świecie oraz dążenie do postępu w tych dziedzinach zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wykorzystujemy w tym celu innowacje i technologie, by dbać o środowisko, w którym wszyscy żyjemy dzisiaj i w którym będziemy żyć przyszłości.

 

Działania

Wspólnie z naszymi klientami pracujemy nad ochroną przed chorobami powodującymi przewlekłą niepełnosprawność i zagrażającymi życiu, a także nad ostatecznym ich usunięciem za pomocą rozwiązań w zakresie kontroli wektorów. Dążymy również do udoskonalenia metod zwalczania szkodników w celu ochrony higieny i zdrowia publicznego oraz poprawy bezpieczeństwa żywności.

Dzięki środkom owado- i chwastobójczym dbamy o bezpieczeństwo budynków, transportu i infrastruktury, chroniąc zasoby naturalne poprzez wspieranie przemysłu leśnego w zaspokajaniu rosnącego światowego popytu na produkty z papieru i drewna. Nasze rozwiązania  przyczyniają się do poprawy jakości życia poprzez zapewnienie ludziom zielonych przestrzeni do uprawiania sportu, do zabawy i do wypoczynku.

W szybko zmieniającym się świecie stale poszukujemy nowych metod dostarczania lepszych, bardziej zrównoważonych rozwiązań dla dobra naszych klientów, społeczeństwa i całej naszej planety.

 

Poprawa jakości życia

W ramach naszej pracy angażujemy się na rzecz rozwoju zdrowego środowiska do życia, zabawy i pracy, umożliwiając ludziom i społecznościom na całym świecie rozwój i czerpanie z życia pełnymi garściami. Bayer: Science for a better life.