Wołek zbożowy

Kategoria gatunkowa: Szkodnik magazynowy

Nazwa łacińska: Sitophilus granarius

Rodzina: Ryjkowcowate

Opis:

Wyróżnia się trzy różne gatunki:

  • Sitophilus granaries (wołek zbożowy)
  • Sitophilus oryzae (wołek ryżowy)
  • Sitophilus zeamais (wołek kukurydzowy) 

 

Gatunki te różnią się pod względem rozmiaru, posiadają natomiast wydłużoną kufę o kształcie przystosowanym do spożywania preferowanego rodzaju pokarmu. Na ogół osiągają rozmiar 2-4 mm i charakteryzują się długim tułowiem o cylindrycznym kształcie, barwie ciemnobrązowej lub prawie czarnej.   

 

Zachowanie:

Wołki zbożowe nie latają; inwazja bywa na ogół wynikiem przewiezienia wołka w ziarnie oraz produktach zbożowych, a także w tkaninach lub w pojazdach, którymi transportowano ziarno; wołek znajduje się też w budynkach, które służyły do przechowywania zbóż. 

 

Samica składa jedno jajo we wnętrzu ziarna; tutaj następują kolejne stadia larwalne, a potem przekształcenie w poczwarkę, następnie zaś wołek przegryza się przez ziarno, pozostawiając w nim dziurę.

Wołek zbożowy jest w stanie rozwijać się wyłącznie w ziarnie o zawartości wilgoci powyżej 9,5%, w temperaturze w granicach  13-35C.  ​

 

Region:

Wołki zbożowe spotyka się we wszystkich obszarach o klimacie umiarkowanym oraz ciepłym-umiarkowanym. Występują w całej Europie. Zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy są odporne na niskie temperatury.

Wołki ryżowe i kukurydzowe występują powszechnie w obszarach tropikalnych i subtropikalnych i są przewożone do regionów o klimacie umiarkowanym w importowanych towarach.  

 

Środowisko:

Wołek kukurydzowy żywi się kukurydzą rosnącą na polu, a wołek ryżowy – ryżem magazynowanym. Oba insekty nie są w stanie zimować w obiektach nieogrzewanych ani w ziarnie przechowywanym w zwykłych temperaturach.  

Ryzyka:

Wołki to szkodniki atakujące głównie ziarno oraz produkty zbożowe, w rodzaju makaronu. Uszkodzone ziarno charakteryzuje się występowaniem dużych dziur, z których wyłaniają się dorosłe osobniki.  

 

Zarówno osobniki dorosłe, jak i larwy żywią się ziarnem, wygryzając w nim dziury i zanieczyszczając je odchodami. Powoduje to spadek jakości ziarna, a co za tym idzie – jego ceny rynkowej.

Polecane produkty

K-Obiol Max Insektycyd

K-Obiol Max

Preparat do zwalczania szkodników magazynowych atakujących...

Zobacz produkt

Other Problems

Indian Meal Moth

Szkodniki magazynowe

Szkodniki przechowywanych produktów można podzielić na dwie...

Zobacz szkodnika
Flour Beetle - Stored Product Pest - Bayer

Trojszyk ulec

Owad ten jest wtórnym szkodnikiem zbożowym, który zwiększa...

Zobacz szkodnika
Lesser Grain Borer - Stored Product Pest - Bayer

Kapturnik zbożowiec

Kapturnik zbożowiec jest szkodnikiem pierwotnym, atakującym...

Zobacz szkodnika
Mediterranean Flour Moth

Mklik mączny

Szczególnie problematyczny w młynach, piekarniach, a...

Zobacz szkodnika
Sawtoothed Grain Beetle

Spichrzel surynamski

Spichrzel może dostać się do ziarna na każdym etapie jego...

Zobacz szkodnika