Herbicyd

Logo 310 WG

Herbicyd

Logo 310 WG

Opis produktu

Herbicyd zwalczający chwasty jedno i dwuliścienne, przeznaczony do szkółek roślin iglastych.

Szczegóły produktu

 

Środek chwastobójczy w formie granulatu

 • do sporządzania zawiesiny wodnej
 • o działaniu układowym
 • stosowany nalistnie
 • przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów
 • dwie substancje aktywne: foramsulfuron 300g/kg oraz jodosulfuron metylosodowy 10g/kg
 • do stosowania w szkółkach drzewek iglastych oraz na plantacjach drzewek bożonarodzeniowych
 • najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty, znajdujące się w początkowym okresie wzrostu (faza 2-3 liści)
 • do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego i opryskiwaczy ręcznych

Główne korzyści:

 • zwalcza szerokie spektrum chwastów
 • działa na chwasty dwuliścienne oraz trudne do zwalczania trawy
 • jeden oprysk odchwaszcza teren na okres do 3 miesięcy

Użycie i bezpieczeństwo

Kiedy stosować

Kwiecień Maj

Gdzie stosować

Szkółki Rośliny ozdobne

Środki bezpieczeństwa

stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.