Logo - specjalistyczny herbicyd dla szkółkarstwa

Logo 310 WG to nowy preparat do walki z szeregiem trudnych do zwalczenia gatunków chwastów. Może być stosowany w uprawach drzewek bożonarodzeniowych oraz szkółkach roślin iglastych.

Print page

Sposób działania

Dzięki dwóm substancjom aktywnym (foramsulfuron i jodosulfuron) preparat zwalcza nawet trudne do usunięcia chwasty. Pobieranie środka odbywa się głównie poprzez liście chwastów. Do zatrzymania wzrostu chwastów dochodzi już po kilku dniach, zaś po 10-15 dniach możemy zaobserwować ich żółknięcie. Obumieranie chwastów następuje po kolejnych 2-4 tygodniach.

Preparat Logo cechuje się długotrwałym działaniem – do 3 miesięcy.  Długość tego okresu zależy od gleby i jej rodzaju– im cięższa i zasobniejsza gleba tym okres działania będzie dłuższy. Bardzo ważna jest także struktura gleby – na glebach zbitych okresach działania będzie wydłużony, na glebach o pulchnej strukturze będzie on osłabiony. Preparat tworzy warstwę utrzymującą się na powierzchni gruntu i powstrzymuje dalsze kiełkowanie nowych chwastów. Bez tego na glebach luźniejszych warstwa ta będzie mniej skuteczna i zaobserwujemy liczniejsze kiełkowanie nowych chwastów.

 Preparat Logo 310 WG należy stosować w temperaturach powyżej 8-10 °C.

Termin zabiegu

Termin zabiegu jest kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność preparatu Logo 310 WG. Oprysk należy przeprowadzić wiosną, przed ruszeniem wegetacji roślin uprawianych. W naszych warunkach klimatycznych jest to:

  • Uprawy drzewek bożonarodzeniowych  - koniec kwietnia  do początku maja
  • Uprawy szkółkarskie roślin iglastych – połowa kwietnia

Terminy te są ściśle związane z pogodą. Aby móc opryskać całe rośliny bez zastosowania osłon, należy wykonać oprysk najpóźniej tydzień przed ruszeniem wegetacji i pękaniem pąków roślin opryskiwanych. W terminie późniejszym oprysk może być wykonany tylko z zastosowaniem osłon, bez opryskiwania całych roślin.

Zalety:

  • Zwalcza szerokie spektrum chwastów.
  • Działa na chwasty dwuliścienne oraz na trudne do zwalczenia trawy.
  • Jeden oprysk odchwaszcza teren na okres do trzech miesięcy.

FAQ, czyli jak stosować preparat Logo 310 WG

  • Czy mogę zastosować Logo w innym momencie sezonu wegetacyjnego niż wiosna?

Tak, ale tylko z osłoną herbicydową, bez opryskiwania roślin uprawianych.

  • Czy Logo można stosować opryskując całe rośliny, bez osłon herbicydowych?

Tak, ale najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem wegetacji przez opryskiwane rośliny. W innym przypadku niezbędne jest użycie osłon herbicydowych.

  • Czy Logo mogę stosować w uprawie roślin liściastych?
Nie, Logo zarejestrowany jest tylko w uprawie drzewek bożonarodzeniowych i w szkółkach drzew iglastych.
  • Czy Logo mogę stosować w uprawie tui i jałowców?

Tak, ale należy pamiętać że oprysk całych roślin można przeprowadzić najpóźniej tydzień przed ruszeniem wegetacji. W innym przypadku niezbędne jest zastosowanie osłon herbicydowych.

  • Czy mogę zastosować Logo kilkukrotnie w sezonie wegetacyjnym?

Nie, Logo można zastosować tylko raz w sezonie.