Chwasty jednoliścienne

Chwasty jednoliścienne są problematyczne, ponieważ rywalizują z trawą darniową o:  

•   Przestrzeń dla wzrostu

•   Wodę

•   Składniki odżywcze

•   Dostęp do światła słonecznego

Inne przyczyny, dla których zwalczamy te chwasty: 

•   Względy estetyczne

Trawa darniowa jest często wysiewana jako jedyny gatunek, porastający jednolicie dany obszar, co nadaje mu walory estetyczne. Chwasty wywierają negatywny wpływ na wygląd takiego obszaru.  

•   Jakość powierzchni przeznaczonej do uprawiania sportu

Wiele sportów, uprawianych na trawie, wymaga odpowiedniej nawierzchni – w szczególności dotyczy to sportów z użyciem piłki, od piłki nożnej po hokeja na trawie, golfa oraz kręgli. Chwasty  sprawiają, że powierzchnia staje się nierówna

•   Niebezpieczeństwo dla uprawiających sport

Chwasty mogą okazać się groźne w przypadku nawierzchni sportowych, gdzie istotna jest jakość nawierzchni. Są to np. boisko piłkarskie czy tory wyścigowe.  

 

Do chwastów jednoliściennych należą rośliny jednoroczne, których cykl życia ulega zakończeniu w ciągu jednego roku, jak również wieloletnie. Roczne dzieli się na dwie grupy – te, które rosną w zimie, oraz te, które są aktywne latem. 

 

Najważniejszym rocznym chwastem jednoliściennym, występującym w zimie, jest wiechlina roczna. Latem w trawie darniowej rosną dwa gatunki - Eleusine indica oraz palusznik (Digitaria sp.).

Trawę darniową atakują również liczne chwasty wieloletnie, w tym Sporobolus africanus, Paspalum oraz wiechlinowate.

 

Recommended products

Herbicyd

Logo 310 WG

Granulat

Herbicyd zwalczający chwasty jedno i dwuliścienne,...

Zobacz produkt